Tombola Primaverii 2015 - Fast Finance

  Castigatorii “Tombola Primaverii” 2015 
  organizata de FAST FINANCE IFN S.A.

   

  Nr Crt Nume  Premiu
  1 Tarsa Liviu Adrian 500 RON
  2 Tanase Maria 500 RON
  3 Ionete Georgian Daniel 500 RON
  4 Moldovan Robert Mirel 500 RON
  5 Scurt Radu-Cosmin 500 RON
  6 OLARU ALIN ILIE discount 50%
  7 SUCEVEANU IULIANA discount 50%
  8 RUSU FELICIA GENOVEVA discount 50%
  9 BADEANU NICOLAE CIPRIAN discount 50%
  10 POPESCU DANIELA discount 50%
  11 PARASCHIV IRENA discount 50%
  12 EMANOIL LAVINIA GABRIELA discount 50%
  13 LOBONTIU DUMITRU discount 50%
  14 DINU FLORENTINA discount 50%
  15 VLAD ELENA discount 50%
  16 CIOCLEI LILIANA GETA discount 50%
  17 BOZBICI OVIDIU RAUL discount 50%
  18 MUSTATEA STEFAN discount 50%
  19 CONSTANTIN MIHAELA discount 50%
  20 ORBAN CIPRIAN CRISTIAN discount 50%
  21 SERBAN DUMITRU discount 50%
  22 RUJOIU AURAS discount 50%
  23 BUCUR ELENA discount 50%
  24 VASILACHE SIMONA discount 50%
  25 BRATU CATALINA discount 50%
  26 BALEA TIBERIU GABRIEL discount 50%
  27 ORJAN GEORGE discount 50%
  28 GIURGITEANU DAN MARIAN discount 50%  Pentru validarea rezultatelor participantii extrasi vor fi contactati telefonic de un reprezentant Fast Finance si cor trebui sa completeze o declaratie de acceptare a premiilor.

  Click pe link pentru a descarca documentul:

   

  Regulamentul oficial al campaniei “Tombola Primaverii” 
  organizata de FAST FINANCE IFN S.A.

  Art 1. Organizator campanie

   (1) Organizatorul campaniei „Tombola Primaverii” este FAST FINANCE IFN S.A. S.A., cu sediul central in str. Lainici nr. 44-46, parter, Sector 1, Bucuresti, Romania, înregistrată la Registrul Comertului Bucureşti sub nr. J40/14948/2013, având codul unic de înregistrare 32548579, inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 33408, reprezentata prin Dl. Adrian Cosmin Cocora, in calitate de Director General denumita in continuare FAST FINANCE IFN S.A.sau Organizator.

  (2) Participantii la campania „Tombola Primaverii” organizata de FAST FINANCE IFN S.A. sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulamentul Oficial, potrivit celor mentionate mai jos.

  (3) Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil oricarui solicitant pe intreaga durata a campaniei, accesand site-ul www.fast-finance.ro.

  (4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa ce anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari a fost publicat pe site-ul www.fast-finance.ro, cu cel putin 24 de ore inainte.

  Art 2. Perioada campaniei si aria de desfasurare                                                                     

  (1) Campania „Tombola Primaverii” se va derula in perioada 07 aprilie 2015 - 30 aprilie 2015, (inclusiv), urmand a fi organizata si desfasurata pentru toti clientii FAST FINANCE IFN S.A care in perioada campaniei au contractat un credit de tip „Credit Fulger – Credit 100% On Line”, conform mecanismului prezentat la articolului 4 din prezentul regulament.

  Art 3. Drept de participare

  (1) La campania „Tombola Primaverii” au dreptul sa participe persoanele fizice care au aplicat on line pentru credit de tip „Credit Fulger – Credit 100% On Line” oricand, iar cererea de credit a fost aprobata de FAST FINANCE IFN S.A. si creditul a fost pus la dispozitia clientului /participantului in perioada 7 aprilie - 31 aprilie 2015 (inclusiv) .

   

   

  (2) Participarea la aceasta campanie implica acceptarea prevederilor prezentului regulament.

  (3) La aceasta campanie nu pot participa angajatii FAST FINANCE IFN S.A, ai Imputernicitului, societatii de asigura functionalitatea platformei de aplicare on line sau ai societatii ce asigura

  promovarea acestei tombole, precum si orice alte persoane care au legatura directa cu aceasta promotie, respectiv sotii/sotiile si rudele pana la gradul II ale acestora.

  Art 4. Mecanismul de desfasurare

  (1) Pentru a participa la aceasta Campanie, participantii trebuie sa aplice on line pe platforma de creditare  www.fast-finance.ro  pentru contractarea unui credit de tip „Credit Fulger – Credit 100% On Line” oricand inainte sau dupa inceperea campaniei iar cererea lor de credit sa fie aprobata si creditul pus la dispozitie pana la finalul perioadei de campanie si anume ziua de 30 Aprilie 2015.

   (2) Participantii sunt responsabili pentru corectitudinea si autenticitatea datelor personale inscrise in contractul de credit si trebuie sa anunte FAST FINANCE IFN S.A.in vederea corectarii acestora atunci cand constata neconcordante. Orice eroare in transmiterea datelor nu atrage raspunderea Organizatorului.

  (3) Toate persoanele care indeplinesc conditiile stipulate la art. 4, alin (1) vor participa la tragerea la sorti din 05 Mai 2015, in urma careia se vor acorda 5 premii in bani in valoare de 500.00 lei fiecare premiu si 20 de premii constand in reducerea cu 50% a procentului de dobanda aplicabil urmatorului credit de tip „Credit Fulger – Credit 100% On Line” contractat.

  Art 5. Tragerea la sorti

  • Tragerea la sorti se va efectua electronic in data de 05 Mai 2015

   (2) Tragerea la sorti electronica presupune folosirea unui program cu distributie aleatorie care va selecta castigatorul dintr-o baza de date ce cuprinde toate ID-urile de credit (ID credit reprezinta un numar unic de identificare acordat ficearui credit de catre platforma de credeitare)

  (3) Pentru tragerea la sorti se va utiliza sistemul electonic de tragere la sorti :  http://www.random.org/.

   (4) La tragerea la sorti se vor extrage: 25 castigatori si 10 rezerve. Se va apela la rezerve in cazul in care, din motive independente de vointa Organizatorului, acesta nu poate lua legatura cu Participantul extras castigator in termenul stabilit in prezentul Regulament sau nu este validat din cauza nerespectarii prevederilor prezentului Regulament Oficial al Campaniei sau castigatorul se afla in imposibilitatea de a beneficia de premiu sau castigatorul a fost descalificat. Se va apela la rezerve in ordinea in care acestea au fost extrase.

  (4) Organizatorul se obliga sa contacteze castigatorii in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare de la data tragerii la sorti, pe e-mail si/sau prin mijloace telefonice, pentru anuntarea premiului castigat, a modalitatii de intrare in posesia premiului. In cazul in care in termen de 3 (trei) zile lucratoare nu se primeste confirmarea de la castigator sau castigatorul nu dovedeste indeplinirea conditiilor de la art. 4 alin. (1), prin documente (contractul incheiat) sau anunta ca nu poate beneficia de premiu, premiul va fi acordat persoanei imediat urmatoare de pe lista de rezerve, in ordinea tragerii la sorti, castigatorul initial pierzand orice drept de a invoca pretentii in legatura cu premiul. Fiecare rezerva va avea la dispozitie un termen de 3 zile lucratoare pentru a confirma primirea mesajului si a face dovada indeplinirii conditiilor de validare a premiului.

  (5) Dreptul asupra premiului nu poate fi transferat unui alte persoane fizice sau juridice.

  Art 6. Premii

  (1) In aceasta campanie, vor fi oferite 5 premii in bani si 23 de premii constand in reducerea cu 50 % a procentului de dobanda aplicata la un credit de tip „Credit Fulger – Credit 100% On Line” , reducere aplicabila primului credit contractat dupa incheierea prezentei  campanii.

  (2) Premiile constand in bani sunt in numar de 5 premii, a cate 500,00 lei ficare premiu si se vor achita in contul IBAN indicat de catre castigator. Valoarea totala a premiilor este de 2.500,00 lei (impozit premii inclus).

  (2) Premiile constand in reducerea de dobanda sunt in numar de 23 si constau in reducerea cu 50% a procentului de dobanda aplicat la creditul de tip „Credit Fulger – Credit 100% On Line” reducere aplicata in cazul primului credit de acest tip contractat de catre Castigator dupa inchiderea campaniei.  Valoarea totala a premiilor este in limita a 50% din dobanda aplicata produsului de credit  „Credit Fulger – Credit 100% On Line” aplicata la momentul contractarii creditului la care se acorda reducerea, pentru creditul in cauza.

   (3) Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a le schimba cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului. Castigatorii nu vor putea ceda sau transfera catre alte persoane premiile primite, acestea fiind strict personale.

  (4) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

   (5) Lista castigatorilor va fi facuta publica pe www.fast-finance.ro , precum si pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/FastFinanceIFN ,  incepand cu data de 05 mai  2015.

   

   

  Art 7. Protectia datelor personale

  (1) FAST FINANCE IFN S.A. SA - inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 33408 - se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si

  libera circulatie a acestor date in ceea ce priveste prelucrarea datelor personale colectate pe perioada Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. Participantii la Campanie au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi:

  • dreptul la informare (art.12),
  • dreptul de acces la date (art.13),
  • dreptul de interventie asupra datelor (art.14),
  • dreptul de opozitie (art. 15),
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) si
  • dreptul de a se adresa justitiei (art.18).

  Daca unul dintre participanti nu doreste ca datele sale personale sa fie folosite in scopurile mentionate mai sus sau daca vrea sa corecteze sau sa modifice informatiile oferite, va face o cerere scrisa in acest sens, datata si semnata si trimisa la adresa: FAST FINANCE IFN S.A. S.A din  str. Lainici nr. 44-46, parter, Sector 1, Bucuresti, Romania

  Art 8. Regulamentul campaniei

  (1) Regulamentul campaniei „Tombola Primaverii” este disponibil gratuit pe portalul FAST FINANCE IFN S.A. (www.fast-finance.ro ). Informatii despre acesta se pot solicita si la numarul de telefon : 021 224 10 20 (apelabil din toate retelele) sau prin e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  Art 9. Litigii

  (1) Eventualele litigii aparute intre FAST FINANCE IFN S.A.si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente material din municipiul Bucuresti.

  Art 10. Intreruperea campaniei

  (1) Campania poate inceta inainte de termen in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania, printr-o decizie unilaterala a Organizatorului.

  (2) Situatiilor avute in vedere la art. 10 le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.

  (3) In situatiile avute in vedere la art. 10, Organizatorul nu mai are nici o obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

  Art 11. Cazuri de neacordare a premiilor

  (1) Decizia de neacordare a unui premiu se va lua in mod automat in cazul in care un Castigator a fost Descalificat sau Invalidat.

  (3) Descalificarea se produce automat daca Castigatorul devine „restant” la creditul pus la dispozitie pana la momentul tragerii la sorti.

  (3) Invalidarea se produce in moemntul in care Castigatorul informat cu privire la castigarea premiului nu pune la dispozitia Organizatorului, in termen de maxim 3 zile de la anuntare documentele de validare ca constau in:

  • copie CI
  • copie contract de credit
  • declaratie de acceptare premiului ( format tipizat ce se poate descarca de pe platforma : fast-finance.ro

   

  Art 12. Taxe si impozite aferente

  (1) Organizatorul, se obliga sa plateasca impozitul pe venituri din premii, obtinute de catre castigator in conformitate cu prevederile Codului Fiscal si modificarile aduse acestuia la capitolul „Venituri din premii si din jocuri de noroc”. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata altor taxe, impozite sau a altor obligatii financiare aferente legate de premiile oferite, acestea fiind exclusiv in sarcina persoanei castigatoare.

  Art 13. Diverse

  (1) Prin participarea la campania „Tombola Primaverii” participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

  (2) Campania „Tombola Primaverii” organizata de FAST FINANCE IFN S.A.poate fi intrerupta sau poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua desfasurarea aceastei tombole. Intreruperea sau incetarea acestei campanii se va comunica clientilor prin publicare pe pagina de internet  www.fast-finance.ro  .

  SFbBox by enter-logic-seo.gr

  Despre Fast Finance

  Fast Finance IFN SA este o societate inscrisa in Registrul General al Institutiilor Financiare Nebancare al Bancii Natioanle a Romaniei sub nr.  RG-PJR-41-110286 / 27.06.2014, autorizata de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personale sub nr. 33408/2014, societate Raportor la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, societate Partener in cadrul Biroului de Credit

  Contact

  FAST FINANCE IFN S.A.
  www.fast-finance.ro
  Bucuresti, sector 1, str. Lainici nr. 44-46, etaj 4, apartament 9+10
  Registru BNR: RG-PJR-41-110286/2014 
  Registru ANSPDCP: 33408/2014 
  Copyright © 2015 FAST FINANCE IFN S.A.

  ABOUT SSL CERTIFICATES

  Acest website foloșeste cookie-uri pentru a oferi vizitatorilor o experiență mai buna de navigare și servicii adaptate nevoilor fiecăruia. Detalii